برگرد عاشقه دیوونت اینجاست
خسته از تموم دنیاست
یه کاری کن که خیلی تنهاست ببین هنوز کنارته
چی میشه برگرد تا با تو کم نیارم
تا تموم شه انتظارم جونه عشقمون بیا
چی شد اون روزا ما بدونه هم میمردیم
غصه همو میخوردیم حیفه عشقه بین ما
برگرد عاشقه دیوونت اینجاست
خسته از تموم دنیاست
یه کاری کن که خیلی تنهاست ببین هنوز کنارته
چی میشه برگرد تا با تو کم نیارم
تا تموم شه انتظارم جونه عشقمون بیا
چی شد اون روزا ما بدونه هم میمردیم
غصه همو میخوردیم حیفه عشقه بین ما
برگرد عاشقه دیوونت اینجاست
خسته از تموم دنیاست
یه کاری کن که خیلی تنهاست ببین هنوز کنارته
چی میشه برگرد تا با تو کم نیارم
تا تموم شه انتظارم جونه عشقمون بیا
چی شد اون روزا ما بدونه هم میمردیم
غصه همو میخوردیم حیفه عشقه بین ما
برگرد عاشقه دیوونت اینجاست
خسته از تموم دنیاست
یه کاری کن که خیلی تنهاست ببین هنوز کنارته
چی میشه برگرد تا با تو کم نیارم
تا تموم شه انتظارم جونه عشقمون بیا
چی شد اون روزا ما بدونه هم میمردیم
غصه همو میخوردیم حیفه عشقه بین ما
برگرد عاشقه دیوونت اینجاست
خسته از تموم دنیاست
یه کاری کن که خیلی تنهاست ببین هنوز کنارته
چی میشه برگرد تا با تو کم نیارم
تا تموم شه انتظارم جونه عشقمون بیا

نوشته دانلود آهنگ جدید معین راهبر به نام برگرد اولین بار در پدیدار شد.

Rate this post